پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > اخبار و اطلاعیه های مرکز 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
  

دهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی در سال تحصیلی 95-94

 

 

به اطلاع دانشجویان و محققان ارجمند می رساند دهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی  و گروه فیزیولوژی در سال تحصیلی 95- 94 در روز یکشنبه مورخه بیست و نهم آذر ماه 1394 برگزار می گردد.

 

موضوع ژورنال کلاب:

 

  Long term potentiation in spinal nociceptive pathway as a nove target for pain therapy


 

ارائه کننده:

خانم مینا رشوند

 

 

زمان :

یکشنبه 1394/09/29  ساعت 13

 

مکان:

کلاس شماره یک گروه فیزیولوژی

 

 
 

نهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی در سال تحصیلی 95-94

 

 

به اطلاع دانشجویان و محققان ارجمند می رساند نهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی  و گروه فیزیولوژی در سال تحصیلی 95- 94 در روز یکشنبه مورخه بیست و دوم آذر ماه 1394 برگزار می گردد.

 

موضوع ژورنال کلاب:

 

Topical capsasin for pain management


 

ارائه کننده:

خانم نیلوفر زیبا کلام

 

 

زمان :

یکشنبه 1394/09/22  ساعت 13

 

مکان:

کلاس شماره یک گروه فیزیولوژی

 
 

هشتمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی در سال تحصیلی 95-94

 

 

به اطلاع دانشجویان و محققان ارجمند می رساند هشتمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی  و گروه فیزیولوژی در سال تحصیلی 95- 94 در روز یکشنبه مورخه هشتم آذر ماه 1394 برگزار می گردد.

 

موضوع ژورنال کلاب:

 The role of orexin in post-stroke inflammation, cognitive decline and depression

 

ارائه کننده:

آقای نیهاد ترابی

 

 

زمان :

یکشنبه 1394/09/08  ساعت 13

 

مکان:

کلاس شماره یک گروه فیزیولوژی
 

هفتمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی در سال تحصیلی 95-94

 

 

به اطلاع دانشجویان و محققان ارجمند می رساند هفتمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی  و گروه فیزیولوژی در سال تحصیلی 95- 94 در روز یکشنبه مورخه اول آذر ماه 1394 برگزار می گردد.

 

موضوع ژورنال کلاب:

 Oxidative stress, prooxidants and antioxdiants

 

ارائه کننده:

خانم رزیتا صالحی

 

 

زمان :

یکشنبه 1394/09/01  ساعت 13

 

مکان:

کلاس شماره یک گروه فیزیولوژی

 
 

ششمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی در سال تحصیلی 95-94

 

 

به اطلاع دانشجویان و محققان ارجمند می رساند ششمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی  و گروه فیزیولوژی در سال تحصیلی 95- 94 در روز یکشنبه مورخه 24 آبان ماه 1394 برگزار می گردد.

 

موضوع ژورنال کلاب:

 Voltage-gated ion channels in cancer proliferation

 

ارائه کننده:

خانم منصوره بنی اسدی

 

 

زمان :

یکشنبه 1394/8/24  ساعت 13

 

مکان:

کلاس شماره یک گروه فیزیولوژی

 
 

پنجمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی در سال تحصیلی 95-94

 

 

به اطلاع دانشجویان و محققان ارجمند می رساند پنجمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی  و گروه فیزیولوژی در سال تحصیلی 95- 94 در روز یکشنبه مورخه 17 آبان ماه 1394 برگزار می گردد.

 

موضوع ژورنال کلاب:

 Glia and pain

 

ارائه کننده:

آقای بهزاد ناصری

 

 

زمان :

یکشنبه 1394/8/17  ساعت 13

 

مکان:

کلاس شماره یک گروه فیزیولوژی

 


 

چهارمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی در سال تحصیلی 95-94

 

 

به اطلاع دانشجویان و محققان ارجمند می رساند چهارمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی  و گروه فیزیولوژی در سال تحصیلی 95- 94 در روز یکشنبه مورخه 10 آبان ماه 1394 برگزار می گردد.

 

موضوع ژورنال کلاب:

 Cardiovascular system and aging

 

ارائه کننده:

خانم فاطمه بینایی

 

 

زمان :

یکشنبه 1394/8/10  ساعت 13

 

مکان:

کلاس شماره یک گروه فیزیولوژی

 

 

 

 

 

 

سومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی در سال تحصیلی 95-94

 

 

به اطلاع دانشجویان و محققان ارجمند می رساند سومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی  و گروه فیزیولوژی در سال تحصیلی 95- 94 در روز یکشنبه مورخه 3 آبان ماه 1394 برگزار می گردد.

 

موضوع ژورنال کلاب:

General Knowledge 

 

ارائه کننده:

خانم زهره وفائی

 

 

زمان :

یکشنبه 1394/8/3  ساعت 13

 

مکان:

کلاس شماره یک گروه فیزیولوژی

 

 

دومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی در سال تحصیلی 95-94

 

 

به اطلاع دانشجویان و محققان ارجمند می رساند دومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی  و گروه فیزیولوژی در سال تحصیلی 95- 94 در روز یکشنبه مورخه 26 مهر ماه 1394 برگزار می گردد.

 

موضوع ژورنال کلاب:

Neurodegenerative diseases

 

ارائه کننده:

خانم مونا راهدار

 

 

زمان :

یکشنبه 1394/7/26  ساعت 13

 

مکان:

کلاس شماره یک گروه فیزیولوژی

 

 

اولین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی در سال تحصیلی 95-94

 

 

به اطلاع دانشجویان و محققان ارجمند می رساند اولین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی  و گروه فیزیولوژی در سال تحصیلی 95- 94 در روز یکشنبه مورخه 19 مهر ماه 1394 برگزار می گردد.

 

موضوع ژورنال کلاب:

Insulin in the Brain: Sources, Localization and Functions

 

ارائه کننده:

خانم زهرا عباس نژاد

(دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی)

 

زمان :

یکشنبه 1394/7/19  ساعت 13

 

مکان:

کلاس شماره یک گروه فیزیولوژی 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.